Ställ en fråga

Skötselråd i lägenheten

 

Värme, vatten & ventilation

Värme vintertid
Vi som förvaltare strävar efter att kunna hålla en temperatur vintertid i din lägenhet runt 20–21 grader Celsius. Värmen i din lägenhet varierar efter utetemperaturen och vid väderomslag tar det lite tid innan värmen är uppe i avsedd temperatur. Vi följer regelbundet upp temperaturen i din lägenhet via en mätare som sitter i hallen för att kunna hålla en så hög komfort som möjligt för dig som hyresgäst.

Värme sommartid
Under sommartid kan lägenheten upplevas som varm periodvis. När det råder värmebölja och du har för varmt i lägenheten kan du själv göra några saker för att underlätta, exempelvis dra ner persienner eller dra för gardiner och vädra nattetid. Det kan också vara en bra idé att minska användandet av elektronik så som TV, dator och ugn som avger värme.

Ventilation
För att du som hyresgäst ska få så bra ventilation som möjligt är det viktigt att du inte stänger friskluftsventilerna i din lägenhet. Ventilerna kan sitta uppe på väggen, under eller i ditt fönster. Du behöver också se till att ventilerna är rena och dessa behöver rengöras två gånger om året. Vi genomför regelbundna ventilationskontroller och då även justerar in ventilationen, vi vädjar därför att inte ändra på ventilerna i din lägenhet då dessa är inställda på korrekt luftomvandling för just din lägenhet.

Om du misstänker att ventilationen eller värmen är dålig kan du be hyresvärden göra en kontroll av luftomsättningen eller värmen i din lägenhet. Detta sker via en felanmälan till MHS Bostäder.

Legionella
Vissa vatteninstallationer kan ge upphov till bakterietillväxt av legionella som kan orsaka sjukdom. Legionella-tillväxt kan ske när vatten blir stillastående och håller en temperatur mellan 18-45 grader Celsius. Detta skulle kunna inträffa om t.ex. din duschslang eller blandare är sönder och inte fungerar som avsett. Märker du att din duschslang eller badrums- eller köksblandare är sönder, lämna en felanmälan till MHS Bostäder.
För att undvika tillväxt av legionella sker kontinuerlig uppföljning så att vi håller korrekta temperaturer på varm- och kallvatten.

Gemensamma utrymmen
Det är viktigt att du som hyresgäst hjälper till att hålla alla gemensamma utrymmen som tvättstuga, trapphus och utemiljön i god ordning. Blockera inte trappuppgångar, källargångar och entréer med prylar som cyklar, barnvagnar, kartonger m.m. Detta utgör en ökad brandrisk och kan försvåra eller omöjliggöra en säker utrymning och en effektiv räddningsinsats av ambulans och brandkår.

Felanmälan

Upplever du som hyresgäst ett fel i din lägenhet eller i vår fastighet tveka inte att kontakta oss via felanmälan via Mina Sidor.

Återbruk

Hyresgäster har via Boendeappen Avy möjlighet till köp och sälj med grannar. Där lägger ni själva upp det ni vill byta, sälja eller köpa.