Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader och räknas i hela kalendermånader. Det innebär att den månad du säger upp ditt hyresavtal inte gäller som uppsägningsmånad, utan det är månaden efter.

Om uppsägningen till exempel sker den 28 januari så räknas februari, mars och april som hela månader och lägenheten är uppsagd från och med den 1 maj. Notera att uppsägningstiden gäller även om du ska flytta till en ny lägenhet hos Skövdebostäder och att du då kan få betala en eller flera dubbla hyror.

Uppsägning ska ske genom uppsägning via Mina sidor och signeras med Bank-ID eller på särskild uppsägningsblankett. 

Uppsägningen ska göras enligt något av följande alternativ:

  • Mina sidor: På Mina sidor under Mina avtal finns en knapp där du kan säga upp ditt avtal och signera med BankId.
  • Uppsägningsblankett: På Mina sidor kan du kan även skriva ut en uppsägningsblanket som går bra att skicka eller lämna in till oss.
  • E-post: Om du inte har tillgång till Mina sidor kan du kontakta oss på 08-52808600 eller bostad@mhsbostader.se för manuell handläggning

Uppsägningstid

MHS Bostäder tillämpar uppsägningstid om 3 kalendermånader. Se till att du säger upp ditt hyreskontrakt i god tid, senast den sista i månaden.

Exempel: Vill du flytta från din lägenhet 1 maj måste du säga upp avtalet senast 31 januari.

Om du har önskemål att flytta ut tidigare än 3 månader kan du ange detta i din uppsägning. Detta går endast om nästkommande hyresgäst har samma önskemål om in-/utflyttningsdatum, vilket vi inte kan garantera.

Återlämning av lägenhet

När hyrestiden har gått ut ska du lämna lägenheten senast följande dag. Klockan 12.00 den första dagen i efterföljande månad så ska lägenheten vara tillgänglig för den som ska flytta in efter dig. Infaller den dag då lägenheten ska lämnas på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton, får det istället ske nästa vardag senast klockan 12.00.