Du behöver ha en hemförsäkring

Det är viktigt att i alla lägen omfattas av en hemförsäkring. Den är viktig både för att skydda ditt personliga lösöre och för skador på den tillfälligt hyrda bostaden.

Särskilt viktigt att känna till vid tjänstgöring på annan ort:

Om du har en hemförsäkring på din ordinarie bostadsort där du själv står som försäkringstagare gäller denna även för skador du kan få i din tillfälliga bostad. Skydd för ditt lösöre brukar normalt begränsas till ett maxbelopp.

Om du omfattas av någon annans hemförsäkring på din ordinarie bostadsort (där t ex make/maka/sambo eller föräldrar står som försäkringstagare, och inte Du själv) måste du troligen teckna en egen hemförsäkring på den tillfälliga tjänstgöringsorten. Normalt krävs nämligen att du dels är folkbokförd och dels faktiskt är bosatt i samma bostad som den som anges som försäkringstagare. I och med att du under tjänstgöringen tillfälligt bor på annan ort uppfyller ni således inte dessa krav.
Är du osäker, ring till ditt hemförsäkringsbolag och fråga om du behöver komplettera din försäkring.

När en skada har inträffat:

Anmäl alltid skadan till vår felanmälan så vi kan bedöma lämpliga åtgärder. Vi beklagar inträffad skada och de olägenheter denna medför dig som hyresgäst för och oss som fastighetsägare. Vår ambition är att skaderegleringen ska ske så snabbt och smärtfritt som möjligt för alla berörda parter.

Stiftelsen MHS Bostäder är försäkrade med en självrisknivå. Alla skador som överstiger denna nivå anmäls till vårt försäkringsbolag. Det är dock mycket viktigt att även du som hyresgäst gör en skadeanmälan till ditt hemförsäkringsbolag, så att du redan från början får besked om vilket skydd du har i just detta fall och hur du ska redovisa dina kostnader.

Sammanfattning och rekommendation

En skada innebär problem både för oss som hyresvärd och för dig som hyresgäst. Se till att alltid ha en gällande hemförsäkring och ta snabbt kontakt med ditt hemförsäkringsbolag efter inträffad skada så du får klara besked om vad som gäller. Bli inte heller skrämd om vi riktar ett krav för att vi vill få prövat om du varit oaktsam – din hemförsäkring ger ett bra skydd.