Rättigheter

• Din hyra kan prövas av Hyresnämnden om du anser att den inte är rimlig.
• Du har rätt till nödvändiga reparationer i bostaden samt gemensamma utrymmen.
• Det är tillåtet att måla om och tapetsera, men det ska göras fackmannamässigt och godkännas av MHS Bostäder. Målas väggarna i annan kulör än vit behöver de återställas innan avflytt. Vid tveksamhet, rådfråga vår förvaltning.
• Du får bo tillsammans med vem du vill i lägenheten och även ha inneboende utan att be värden om lov, så länge du informerar vederbörande om att du hyr med avstående av besittningsskydd och vad det innebär. Observera att möblerade ettor är avsedda för en hyresgäst.
• I lägenheten befintliga persienner tillhör hyresgästen och underhålls inte av hyresvärden. Hyresvärden kan dock underhålla persienner i rum som enligt hyresvärdens bedömning är utsatta för insyn – på bottenplan
• Om hinder eller men uppstår i lägenheten (utan ditt vållande) har du rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick. Du har dock inte rätt till nedsättning av hyran under tiden då hyresvärden utför sedvanligt underhåll i lägenheten eller fastigheten.

Skyldigheter

• Du som inte bor i eller nyttjar lägenheten riskerar att sägas upp. Du har ett avtal med avstående av besittningsskydd och har därför inte möjlighet att hyra ut i andra hand.
• Hyran ska vara hyresvärden tillhanda senast på förfallodatumet.
• Störningar får inte förekomma, varken inifrån lägenheten eller i gemensamma utrymmen. Har du gäster är du ansvarig för att de sköter sig under tiden besöket pågår.
• Husdjur och rökning i lägenheten medför behov av sanering för vilket du kan debiteras en kostnad. Undantag rök- och/eller husdjursfria fastigheter där det är helt otillåtet.
• Du kan inte neka värden eller förvaltaren tillträde till lägenheten för att exempelvis kunna utöva tillsyn eller utföra förbättringsarbete.
• Fasta inventarier som inbyggda skåp och garderober får ej tas bort eller flyttas på utan tillstånd.
• Du får inte belamra allmänna utrymmen i exempelvis trapphus och källare.
• Parabol eller blomlådor hängande utanför balkongen eller i karmarna till fönstren är ej tillåtet.
• Du får inte bryta tätskiktet i badrum genom att borra hål i vägg eller golv. Arbeten i kök och badrum måste godkännas av MHS Bostäder.
• Om du hyr en möblerad lägenhet måste den återlämnas med ursprunglig möblering.
• Du ska på egen bekostnad forsla bort avfall som är olämpligt för soptunna, sopnedkast eller miljörum.
• Du ska hålla balkong eller uteplats fri från snö och is.
• När lägenheten sagts upp ska du vid behov möjliggöra visning för ny hyresgäst på lämplig tid.
• Vid avflytt ska du överlämna samtliga port- och dörrnycklar samt passerbrickor till hyresvärden.