Trivsel- och ordningsregler

I ett hus med många människor behöver du och dina grannar visa hänsyn till varandra. Att visa respekt och ömsesidig hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i fastigheten ska trivas och känna sig hemma.

När du bor i våra lägenheter förhåller du dig till våra trivsel- och ordningsregler genom att:

Trygghet och säkerhet
• Endast släppa in personer som du vet hör till fastigheten.
• Alltid stänga entrédörren efter dig.
• Hålla trapphus och loftgångar fria från privata föremål och brännbart material.

Ljud
• Visa extra hänsyn mellan klockan 22:00 och 07:00.
• Anpassa aktiviteter dagtid för att inte störa grannar.
• Tänka på ljudnivån och basen på TV och stereo.
• Förvarna dina grannar när du ska ha fest.
• Sätta möbeltassar på dina möbler och stolar.

Grannsämja
• Inte röka i allmänna utrymmen, utanför porten, på lekplatser och undviker att röka i bostaden.
• Se efter dina barn och om möjligt berätta om vikten av hänsyn när man bor flera i samma hus.
• Respektera de tvättider som finns och städar tvättstugan när du har tvättat klart.
• Inte skaka sängkläder eller mattor från balkongen eller fönstret.
• Alltid har hund kopplad inne i fastigheten och på gården.
• Inte köra motorfordon på gångbanor och gräsmattor.
• Ställa bilen på avsedd parkeringsplats eller i garage.
• Endast använder elgrill om du önskar grilla på balkongen.
• Hörsammar grannars synpunkter.

Snyggt och rent
• Sortera avfall i avfallsrum och slänga skräp i papperskorgar.
• Ställa din cykel i cykelrum eller cykelställ.
• Ställa din barnvagn i barnvagnsrum eller i bostaden.

Glöm inte att hälsa på din granne och bjud på ett leende – det värmer! Att säga hej till dina grannar är inte bara ett sätt att var trevlig. Det skapar också en gemenskap som i sin tur leder till en trygghet.