För dig som ska flytta finns det mycket att tänka på. Här får du lite hjälp på vägen.

När det närmar sig flytt till ett nytt boende har du redan kommit en bit på vägen. Du har troligtvis sagt upp eventuellt tidigare hyresavtal och du har skrivit på avtalet för den nya lägenheten.

Innan du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter. Läs mer och gör din flyttanmälan på Skatteverkets webbplats.

Se över vilka abonnemang och tjänster, exempelvis bredband, som du behöver och vill ha i din kommande bostad. Teckna avtal eller flytta över befintliga i god tid för att undvika att behöva betala dubbelt eller stå utan första tiden.

Du har tillgång till din nya lägenhet från och med den första vardagen i månaden efter klockan 12.00. Infaller den första dagen i månaden på en helgdag, lördag eller söndag, har du tillgång till din lägenhet från och med den första helgfria vardagen.

När du har flyttat in ser vi till att du får ditt namn på dörren och på hyresgästlistan i husets entré. Det är den person som står på hyresavtalet som visas. Önskar du lägga till en familjemedlem, sambo eller inneboende? Gör en felanmälan på Mina sidor, eller kontakta oss på info@mhsbostader.se

Vi besiktigar alla lägenheter innan avflyttande hyresgäst lämnar lägenheten. Om du trots detta hittar fel i lägenheten som behöver åtgärdas gör du en felanmälan.