Ställ en fråga

Om MHS Bostäder

MHS Bostäder är en stiftelse som enligt sina stadgar har till uppgift att tillhandahålla bostäder åt studerande på Försvarshögskolan och Försvarsmaktens personal, som för tjänst behöver en tillfällig bostad i Mälardalsregionen och framför allt Stockholm, Enköping, Haninge och Uppsala.

MHS Bostäder har ett antal egna fastigheter med cirka 1 000 lägenheter samt ett antal lokaler. För att hantera Försvarsmaktens varierande bostadsbehov hyr MHS Bostäder även in lägenheter av ett flertal hyresvärdar i Stockholm.