Styrelse

Styrelsen utses enligt Stiftelsens stadgar. Stiftelsens verksamhet handhaves av en styrelse, vilken äger företräda stiftelsen och föra dess talan.

Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter, vilka utses av chefen för Försvarsmakten efter förslag av Försvarsmaktens chefsjurist, och i samråd med rektorn för Försvarshögskolan.

Ledamöter

Klas Eksell (Ordförande), Generalmajor, F.d. Personalchef Försvarsmakten
Anders Callert, Generalmajor, Försvarshögskolan
Bo Berg, Flottiljamiral, Försvarsmakten
Arne Lorentzon, Arne Lorentzon AB
Charlotte Andersson, Advokat Charlotte Andersson AB

Suppleanter

Anna-Karin Broth, Kommendör, Försvarsmakten
Anders Palmgren, Överste, Försvarshögskolan
Tommy Kjellgren,  TEKT Byggkonsult AB
Anna Andersson, KAB Fastigheter AB