Ställ en fråga

Styrelse

Styrelsen utses enligt Stiftelsens stadgar av Chefen för Försvarsmakten efter förslag från Försvarsmaktens chefsjurist, efter samråd med rektorn för Försvarshögskolan.

Stiftelsens styrelse januari 2019, fastställd av Överbefälhavaren består av följande:

 

Ordförande:

Claes Tornberg

 

Ledamöter:

Charlotte Andersson

Klas Eksell

Arne Lorentzon

Ewa Skoog Haslum

 

Suppleanter:

Bengt Andersson, vice ordförande

Anders Callert, suppleant för Klas Eksell

Tommy Kjellgren, suppleant för Arne Lorentzon

Ronny Modigs, suppleant för Ewa Skoog Haslum

Suppleant för Charlotte Andersson ej utsedd