Ställ en fråga

Styrelse

Styrelsen utses enligt Stiftelsens stadgar av Chefen för Försvarsmakten efter förslag från Försvarsmaktens chefsjurist, efter samråd med rektorn för Försvarshögskolan.

Stiftelsens styrelse januari 2019, fastställd av Överbefälhavaren består av följande:

 

Ordförande:

Claes Tornberg

 

Ledamöter:

Charlotte Andersson

Arne Lorentzon

Fredrik Ståhlberg

Anders Callert

 

Suppleanter:

Klas Eksell

Anna-Karin Broth

Tommy Kjellgren