Ställ en fråga

Styrelse

Styrelsen utses enligt Stiftelsens stadgar.

 

Ledamöter

Klas Eksell (Ordförande), Generalmajor, F.d. Personalchef Försvarsmakten
Anders Persson, Brigadgeneral, Försvarshögskolan
Bo Berg, Flottiljamiral, Försvarsmakten
Arne Lorentzon, Arne Lorentzon AB
Charlotte Andersson, Advokat Charlotte Andersson AB

 

Suppleanter

Jonny Lindfors, Brigadgeneral, Försvarsmakten
Anna-Karin Broth, Kommendör, Försvarsmakten
Anders Palmgren, Överste, Försvarshögskolan
Tommy Kjellgren,  TEKT Byggkonsult AB
Anna Andersson, KAB Fastigheter AB