Ställ en fråga

Rättigheter och skyldigheter

 

Rättigheter

 • Din hyra kan prövas av Hyresnämnden om du tror att den inte är rimlig.
 • Du har rätt till nödvändiga reparationer i bostaden samt gemensamma utrymmen.
 • Det är tillåtet att måla om och tapetsera, men det ska göras fackmannamässigt och godkännas av MHS Bostäder. Målas väggarna i annan kulör än vit behöver de återställas innan avflytt. Vid tveksamhet, rådfråga vår förvaltning.
 • Du får bo tillsammans med vem du vill i lägenheten och även ha inneboende utan att be värden om lov, så länge du informerar vederbörande om att du hyr med avstående av besittningsskydd och vad det innebär. Observera att möblerade ettor är avsedda för en person och endast tillfälliga besök tillåts.
 • Husdjur och rökning är tillåtet i bostaden men vid behov av sanering debiteras du en kostnad för detta.
 •  I lägenheten befintliga persienner tillhör hyresgästen och underhålls inte av hyresvärden. Hyresvärden kan dock underhålla  persienner i rum som enligt hyresvärdens bedömning är utsatta för insyn – på bottenplan.

 

Skyldigheter

 • Hyresgäst som själv inte bor i eller nyttjar lägenheten riskerar att sägas upp. Du har ett avtal med avstående av besittningsskydd och har därför inte möjlighet att hyra ut i andra hand.
 • Hyran ska betalas i god tid före förfallodatum.
 • Störningar får inte förekomma, varken inifrån lägenheten eller i gemensamma utrymmen. Har du gäster är du ansvarig för att de sköter sig under tiden besöket pågår.
 • Du kan inte neka värden eller förvaltaren tillträde till lägenheten.
 • Fasta inventarier som inbyggda skåp och garderober får ej tas bort eller flyttas på utan tillstånd.
 • Du får inte belamra allmänna utrymmen i exempelvis trapphus och källare.
 • Parabol eller blomlådor hängande utanför balkongen eller i karmarna till fönstren är ej tillåtet.
 • Du får inte bryta våtskiktet i badrum genom att borra hål i vägg eller golv. Arbeten i kök och badrum måste godkännas av MHS Bostäder.
 • Om du hyr en möblerad lägenhet så måste den återlämnas med ursprunglig möblering och i samma skick som när du fick den.