Ställ en fråga

Hemförsäkring

Det är viktigt att i alla lägen omfattas av en hemförsäkring.

Den är viktig både för att skydda ditt personliga lösöre och för att du ska vara skyddad mot skadeståndskrav för skador som du orsakar andra genom vårdslöshet, t ex skada på den tillfälligt hyrda bostaden. Detta gäller såväl på hemmaplan i din ordinarie bostad som under tillfällig tjänstgöring på annan ort.

Särskilt viktigt att känna till vid tjänstgöring på annan ort

Om du har en hemförsäkring, där du själv står som försäkringstagare, på din ordinarie bostadsort gäller denna oftast för skador du kan få i din tillfälliga bostad. Skydd för ditt lösöre brukar normalt begränsas till ca 40 000 kronor.

Om du omfattas av någon annans hemförsäkring på din ordinarie bostadsort (t ex make/maka/sambo eller föräldrar står som försäkringstagare, inte du själv) måste du troligen teckna en egen hemförsäkring på den tillfälliga tjänstgöringsorten. Normalt krävs nämligen att du dels är folkbokförd, dels faktiskt är bosatt i samma bostad som den som anges som försäkringstagare. I och med att du under tjänstgöringen tillfälligt bor på annan ort uppfyller ni således inte dessa krav.

Om du är osäker, hör av dig till ditt hemförsäkringsbolag och fråga om du behöver komplettera din försäkring.

En skada har inträffat – så hanterar vi den!

Anmäl alltid skadan till vår felanmälan så vi kan bedöma lämpliga åtgärder.

Vi beklagar inträffad skada och de olägenheter denna medför dig som hyresgäst och för oss som fastighetsägare. Vår ambition är att skaderegleringen ska ske så snabbt och smärtfritt som möjligt för alla berörda parter.

Stiftelsen MHS-Bostäder är försäkrade i Brandkontoret med en självrisk på 0,5 Prisbasbelopp. Alla skador som överstiger denna nivå anmäls till vårt försäkringsbolag. Det är dock mycket viktigt att även  du som hyresgäst gör en skadeanmälan till ditt hemförsäkrings­bolag, så att du redan från början får besked om vilket skydd du har i just detta fall och hur du ska redovisa Dina kostnader.

Sammanfattning och rekommendation

Genom att nyttja hemförsäkringen begränsar vi olägenheterna så mycket som möjligt. Se till att alltid ha en gällande hemförsäkring och ta snabb kontakt med ditt hemförsäkringsbolag efter inträffad skada så du får klara besked om vad som gäller. Bli inte heller skrämd om vi riktar ett krav för att vi vill få prövat om du varit oaktsam. Din hemförsäkring ger ett bra skydd både i det fall ditt hemförsäkringsbolag inte delar vår uppfattning och när det gör det!