Ställ en fråga

Styrelse

Styrelsen utses enligt Stiftelsens stadgar av Chefen för Försvarsmakten efter förslag från Försvarsmaktens chefsjurist, efter samråd med rektorn för Försvarshögskolan.

 

Ledamöter

Claes Tornberg (Ordförande), Konteramiral ret., F.d. rektor Försvarshögskolan
Jonny Lindfors, Brigadgeneral, Chef Förbandsproduktionsenheten Högkvarteret
Fredrik Ståhlberg, Brigadgeneral, Vice rektor Försvarshögskolan
Arne Lorentzon, VD/ägare till fastighetsbolaget Arne Lorentzon AB
Charlotte Andersson, advokat, specialiserad på fastighetsrätt

 

Suppleanter

Klas Eksell (Vice Ordförande), Generalmajor, Personalchef Försvarsmakten
Anna-Karin Broth, Kommendör, Sektionschef Utbildningsavdelningen Högkvarteret
Anders Palmgren, Överste, Chef Högre Officersprogrammet Försvarshögskolan
Tommy Kjellgren, VD TEKT Byggkonsult AB