Ställ en fråga

Om MHS Bostäder

MHS Bostäder är en icke-vinstdrivande stiftelse som har till uppgift att tillhandahålla bostäder åt studerande på Försvarshögskolan och Försvarsmaktens personal, som för tjänst behöver en bostad i Mälardalsregionen.

MHS Bostäder har ett antal egna fastigheter med cirka 1 000 lägenheter samt ett antal lokaler. För att hantera Försvarsmaktens varierande bostadsbehov hyr MHS Bostäder även in lägenheter av ett flertal hyresvärdar i Stockholm.

Samtliga lägenheter hyrs ut med tidsbegränsade avtal och utan besittningsrätt, för att ge så många som möjligt ett initialt boende för sin tjänstgöring.