Ställ en fråga

Blankett för bostadsansökan

Bostadsansökan ska i första hand göras via webben som det beskrivs under ”Så här söker du lägenhet”. I vissa fall där man inte kan ansöka via webben, t.ex om du nyligen bott hos oss och dina uppgifter redan är registrerade, så hänvisar vi till att skicka in en ifylld blankett för bostadsansökan. Kontakta oss via knappen nedan för att få en blankett skickad till dig. Vi kommer först försöka hjälpa dig att registrera på webben.

Blanketten skall undertecknas av personalchefen vid ditt nya verksamhetsställe. Om underskrift eller uppgift saknas kommer blanketten att återsändas för komplettering.

 

 
Begär blankett