Maximal är boendetid 4 år. I samband med kontraktstecknande skrivs ett avstående av besittningsskydd som skickas in till hyresnämnden för godkännande.

En bostad hos MHS Bostäder styrs i första hand av behovet och är inte en rättighet eller ekonomisk förmån. Boendetiderna anpassas för att ge så många som möjligt ett initialt boende för sin tjänstgöring.

Följande får hyra lägenhet hos MHS Bostäder:

 • Studerande vid Försvarshögskolan.
 • Pendlande yrkesofficerare med eller utan pendlingsavtal.
 • GSS/K; gruppbefäl, soldater och sjömän med kontinuerlig anställning.
 • Reservofficerare som arbetar heltid.
 • Yrkesofficerare som för tjänst är i behov av övergångsboende.
 • Civilt anställda som för tjänst är i behov av övergångsboende.

 

Följande ingår inte i MHS Bostäders uppdrag:

 • Hemvärnet
 • Kadetter/studerande vid MHS Karlberg
 • Reservofficerare som inte arbetar heltid
 • GSS/T; gruppbefäl, soldater och sjömän med deltidsanställning
 • Sökande som har etablerat eget boende inom pendlingsavstånd.