Ställ en fråga

Välkommen att söka bostad hos oss

För att få hyra en lägenhet krävs att du har en anställning inom Försvarsmakten som kan verifieras av personalchef eller motsvarande.

Du behöver även uppfylla dessa krav.

 

Tillfällig bostad

Samtliga lägenheter hyrs ut med tidsbegränsade avtal och utan besittningsrätt, för att ge så många som möjligt ett initialt boende för sin tjänstgöring.
 
Registrera dig