Ställ en fråga

Uppsala

Uppsala centrum är belägen på bägge stränderna av Fyrisån, där den mycket populära forsränningen äger rum varje år vid Valborg. Utmärkande för Uppsala förutom Fyrisån är domkyrkan, slottet och Uppsala Universitet. Uppsala har ett rikt kultur- och friluftsliv. På Uppsala kommuns hemsida kan du hitta mer om vad kommunen har att erbjuda.

Söderifrån passerar motorvägen E4 från Stockholm på den östra sidan om staden och fortsätter norrut på Uppsalaåsen mot Gävle.