Ställ en fråga

Lidingö

Lidingö kommun eller Lidingö stad är en kommun inom Stockholms län. Centralort är tätorten Lidingö. Kommunen innefattar ön Lidingö samt ett antal kringliggande ögrupper, däribland Storholmen, Stora och Lilla Höggarn, Duvholmen, Strömsö, Stora och Lilla Bergholmen, Fogdholmen, Länsmansholmen, Fjäderholmarna samt Svanholmen. Gamla och nya Lidingöbron och länsväg 277 som förbinder Torsvik med Ropsten är Lidingös enda vägförbindelser med fastlandet. Kommunen har ett rikt näringsliv samt många sportanläggningar och sevärdheter.

 

Fastigheter:

 
Du kan endast se våra adresser om du är inloggad och godkänd i vår kö.