Förfrågan om förlängning?

Kan jag få kortare uppsägningstid än 3 månader?