Ställ en fråga

Garage och parkering

MHS Bostäder disponerar ett antal garage- och parkeringsplatser som kan hyras av våra egna hyresgäster.

De flesta parkeringsplatserna i anslutning till våra fastigheter sköts av lokalt parkeringsbolag. Det står på skyltarna vilket bolag som administrerar uthyrningen. Du ansöker då om en parkeringsplats direkt hos parkeringsbolaget.

Ansökan

    Parkering

    Garage

    Fordon *